Recipe by Jun Seita

Recipe by Jun Seita

Recipe by Jun Seita
#tokyo, #frappetino, #japan, #coffee, #tiramisu